Eriarvoisuus ja sukupuolten tasa-arvo

Ihmisten eriarvoistuminen esimerkiksi sukupuolen, kulttuuritaustan tai yhteiskuntaluokan perusteella on globaali ongelma. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentyminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistuminen hyödyttävät laajasti koko yhteisöä.

Miten rakennetaan tasa-arvoisempaa maailmaa?

Yksilön vaikuttavat ratkaisut

Asiantuntijan videohaastattelu

Esimerkkejä maailmalta