Vuosina 1990-2015 äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä puolittui, vaikka samalla aikavälillä maailman väkiluku kasvoi kahdella miljardilla.

YK:n vuosituhattavoitteiden näkökulmasta Kuuba on yksi maailman onnistuneimmista maista. Maan sosiaaliohjelmat ovat keskittyneet erityisesti ruokaturvan ja ravitsemuksen hyvän tason takaamiseen ja Kuuban hallinto on muun muassa vapauttanut noin 1,4 miljoonaa hehtaaria valtion omistamaa viljelysmaata noin 280 000 kansalaisen käyttöön.

Aliravitsemus onkin saatu selvään laskuun ja vakavasti aliravittujen alle 5-vuotiaiden lasten määrä Kuubassa on laskenut alle viiteen prosenttiin. Jatkuvan uhan maan ruokaturvalle ja ravitsemukselle muodostavat kuitenkin toistuvat ilmastouhat, kuten trooppiset myrskyt, hurrikaanit ja rankkasateet sekä kuivuus ja satunnaiset maanjäristykset.

MUITA NÄKÖKULMIA KÖYHYYTEEN JA NÄLKÄÄN

Osa 2/8: Eriarvoisuus ja sukupuolten tasa-arvo