Nälkää näkevien määrä on maailmassa laskenut alle 800 miljoonaan, jotka kaikki voitaisiin energiasisältönsä puolesta ruokkia globaalin ruokahävikin puolittamisesta säästyvällä ravinnolla.

Suomessa ruokaa heitetään roskiin kymmeniä kiloja henkeä kohden joka vuosi. Suurin osa ruokahävikistä, jopa 35 %, syntyy nimenomaan kotitalouksissa.

Jos pitkien matkojen ja monimutkaisten tuotantoketjujen kautta kulkeneet elintarvikkeet päätyvät hyödyntämättöminä jätteeksi, ovat ruuan tuottaminen, kuljettaminen ja valmistaminen turhaan kuluttaneet yhteisiä resursseja. Jätteeksi päätyneiden elintarvikkeiden tuotantoon onkin usein kulutettu köyhimpien maiden jo ennestään niukkia ja elintärkeitä maa- ja vesivarantoja.

MUITA NÄKÖKULMIA KÖYHYYTEEN JA NÄLKÄÄN

Osa 2/8: Eriarvoisuus ja sukupuolten tasa-arvo